Podania Wypełnij podanie

Podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie
Witamy w Systemie rekrutacji do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie
Kandydaci w procesie rekrutacji wypełniają trzy dokumenty : * podanie o przyjęcie na studia * kartę kandydata na studia * ankietę
I. Podanie Do JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie
(nie dotyczy obcokrajowców)
lub paszportu(dla obcokrajowców)
Adres stałego zameldowania
Ukończyłam/łem szkołę ponadgimnazjalną/średnią
II. Karta kandydata na studia
Znajomość języków obcych
III. Ankieta
Dziękujemy za wypełnienie podania, karty kandydata i ankiety - aby przesłać naciśnij poniżej - wyślij podanie