Podania Wypełnij podanie

Podanie o przyjęcie na studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie
Witamy w Systemie rekrutacji do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Kandydaci w procesie rekrutacji wypełniają trzy dokumenty : * podanie o przyjęcie na studia * kartę kandydata na studia * ankietę
I. Podanie Do JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego o przyjęcie na studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie
Prosimy wybrać

Adres stałego zameldowania
Ukończyłam/łem uczelnię licencjacką
II. Karta kandydata na studia magisterskie
Znajomość języków obcychIII. Ankieta

IV.DEKLARACJA WYBORU SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH EWS.
Program studiów umożliwia realizację dodatkowych specjalności poza obowiązkowymi.Zaznacz te którymi jesteś zainteresowana/zainteresowany.
Dziękujemy za wypełnienie podania, karty kandydata i ankiety - aby przesłać naciśnij poniżej - wyślij podanie