Podania Wypełnij podanie

Podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie-Bielsko-Biała
Witamy w Systemie rekrutacji do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie
Kandydaci w procesie rekrutacji wypełniają trzy dokumenty : * podanie o przyjęcie na studia * kartę kandydata na studia * ankietę
I. Podanie Do JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie Prof. WSEWS dr Jacka Dembińskiego o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Bielsku-Białej


(nie dotyczy obcokrajowców)
lub paszportu (dla obcokrajowców)
Adres stałego zameldowania

Ukończyłem/łam szkołę ponadgimnazjalną
II. Karta kandydata na studia
Znajomość języków obcych
III. Ankieta
Dziękujemy za wypełnienie podania, karty kandydata i ankiety - aby przesłać naciśnij poniżej - wyślij podanie