Podania Wypełnij podanie

Zgłoszenie Centrum Integracji Sensorycznej- Klinika SI - Studia Podyplomowe
Dane Adresowe
psychologia/pedagogika/pedagogika specjalna/logopedia/rehabilitacja i fizjoterapia/wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne/inne
Wybierz
Możesz wybrać kilka plików
W przypadku faktury z terminem płatności prosimy o podanie oprócz pełnych danych instytucji/firmy również kwoty jaka ma widnieć na fakturze. Termin płatność 14 dni.
.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie dla celów promocji jego produktów zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).Mam prawo do wglądu i usunięcia tych danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 "O oświadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Posiadam ważne ubezpieczenie od następstw NW Nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym podaniu oraz fakt iż nie byłam/nie byłem karany sądownie.Akceptuję Regulamin Studiów Podyplomowych WS EWS oraz Centrum Integracji Sensorycznej.