Podania Wypełnij podanie

Zgłoszenie Centrum Kursów w Warszawie
Podanie o przyjęcie do Centrum Kursów w Warszawie na
Wybierz poniżej
Prosimy wpisać specjalność na jaką chcą się Państwo zapisać
Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail jest to jeden z głównych środków komunikacji
DZIEŃ-MIESIĄC-ROK
Faktura-termin płatności 7 dni (faktura zostaje wysłana poprzez e-mail) Płatność przelewem na rachunek bankowy- wpłaty należy dokonać do daty wyznaczonej przy każdym kursie
Opłaty rezerwacyjnej(zaliczki) lub pełnej opłaty
Tylko dokonanie opłaty rezerwacyjnej ( zaliczki) gwarantuje uczestnictwo w kursie

Prosimy o podanie pełnych danych do wystawienia faktury
Prosimy podać numer indeksu
Przy wyborze wysyłki pobierana jest opłata 15 zł ( płatne z góry na rachunek bankowy )
Akceptuję Regulamin Centrum Kursów / Posiadam ważne ubezpieczenie od następstw NW / Nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie dla celów promocji jego produktów zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).Mam prawo do wglądu i usunięcia tych danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 "O oświadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
WAŻNE INFORMACJE
Niezbędne dokumenty które należy dostarczyć na pierwszy zjazd znajdują się w zakładce poszczególnych kursów oraz w wiadomości e-mail który otrzymują Państwo po wysłaniu zgłoszenia. Dokumenty do pobrania ze strony-http://kursyews.pl/warszawa/centrum-kursow-warszawa/dokumenty-do-pobrania.html
Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym podaniu oraz fakt iż nie byłam/nie byłem karany sądownie