Podania Wypełnij podanie

Zgłoszenie Studia Podyplomowe
Faktura-termin płatności 7 dni (faktura zostaje wysłana poprzez e-mail) Płatność przelewem na rachunek bankowy- wpłaty należy dokonać do wyznaczonej daty na stronie.
Opłaty rezerwacyjnej(zaliczki) lub pełnej opłaty
Tylko dokonanie opłaty rezerwacyjnej ( zaliczki) gwarantuje uczestnictwo w kursie

Prosimy o podanie pełnych danych do wystawienia faktury
Wszystkie dodatkowe informacje do wiadomości osoby przyjmującej zgłoszenie.
Prosimy podać numer indeksu oraz poziom ukończonych studiów.
Przy wyborze wysyłki pobierana jest opłata 15 zł ( płatne z góry na rachunek bankowy )
Akceptuję Regulamin Centrum Kursów / Posiadam ważne ubezpieczenie od następstw NW / Nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie dla celów promocji jego produktów zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).Mam prawo do wglądu i usunięcia tych danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 "O oświadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Ważne Informacje
Niezbędne dokumenty które należy dostarczyć na pierwszy zjazd znajdują się w zakładce poszczególnych studiów podyplomowych oraz w wiadomości e-mail który otrzymują Państwo po wysłaniu zgłoszenia.
Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w niniejszym podaniu oraz fakt iż nie byłam/nie byłem karany sądownie