Podania Wypełnij podanie

Współpraca Centrum Integracji Sensorycznej
Prosimy o wyszczególnienie posiadanych kwalifikacji po przecinku.

Proszę podać swój preferowany obszar współpracy np: Diagnoza psychologiczna Diagnoza pedagogiczna Diagnoza logopedyczna Konsultacje i poradnictwo psychologiczne Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne Terapia grupowa Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce Muzykoterapia Artterapia Gimnastyka korekcyjna Terapia ręki NDT-Bobath Trening słuchowy wg Johansena Trening Słuchowy wg. A.A.Tomatisa i inne...
Wybierz
Możesz wybrać kilka plików
Prosimy o zawarcie w CV : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Wybierz
Możesz wybrać kilka plików