Podania Wypełnij podanie

*Zgłoszenie udziału w Konferencji metodyczno-szkoleniowej 16 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenie udziału w Konferencji metodyczno-szkoleniowej 16 kwietnia 2018 r.
„Podstawy integracji sensorycznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego”
Zgłaszam swój udział w konferencji w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Dyrektor placówki może być uczestnikiem konferencji w ramach przyznanego limitu dwóch miejsc.
Na tego e-maila zostanie wysłane potwierdzenie o zakwalifikowaniu na konferencję.
Na tego e-maila zostanie wysłane potwierdzenie o zakwalifikowaniu na konferencję.
Z uwagi na atrakcyjność tematu konferencji i ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przemyślane dokonywanie rezerwacji. Osoby, które zgłoszą swój udział w konferencji i uzyskają potwierdzenie uczestnictwa od organizatora a nie wezmą w niej udziału, nie będą zapraszane na kolejne szkolenia i konferencje organizowane przez Centrum SI.
W konferencji wezmą udział tylko te osoby, które otrzymają potwierdzenie uczestnictwa od organizatora.