Podania Lista podań

Lista podań
# Podanie Kierunek studiów Miasto Adresat Funkcja
1 *Zgłoszenie udziału w Konferencji metodyczno-szkoleniowej 16 kwietnia 2018 r. Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI
2 Kwestionariusz Zachowań Sensomotorycznych Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI
3 Newsletter Centrum SI Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI
4 Podanie o ponowne przyjecie po skreśleniu z listy Studentów Dowolne Dowolne mgr Agnieszka Modzelewska Dyrektor Instytutu WSEWS Warszawa
5 Podanie o przyjęcie na studia magisterskie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie Magisterskie Dowolne Dziekanat WSEWS - Studia Magisterskie Dziekanat WSEWS - Studia Magisterskie
6 Podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie Licencjackie Dowolne Dziekanat WSEWS Warszawa - Studia Licencjackie Dziekanat WSEWS Warszawa - Studia Licencjackie
7 Podanie o przyjęcie na studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie-Bielsko-Biała Licencjackie Bielsko-Biała Dziekanat WSEWS Bielsko - Studia Licencjackie Dziekanat WSEWS Bielsko - Studia Licencjackie
8 Współpraca Centrum Integracji Sensorycznej Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI
9 Zgłoszenie Centrum Integracji Sensorycznej- Klinika SI - Studia Podyplomowe Dowolne Dowolne Centrum SI Centrum SI
10 Zgłoszenie Centrum Kursów Uprawnienia Indywidualne Dowolne Dowolne Centrum Kursów EWS KURSY EWS WARSZAWA
11 Zgłoszenie Centrum Kursów w Warszawie Dowolne Dowolne Centrum Kursów EWS KURSY EWS WARSZAWA
12 Zgłoszenie Centrum Kursów Wrocław Dowolne Dowolne prof Jacek Dembiński Koordynator Centrum Kursów Wrocław
13 Zgłoszenie Konferencja Centrum SI Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI
14 Zgłoszenie Konferencja Wrocław Dowolne Dowolne Konferencje WS EWS Konferencje WS EWS
15 Zgłoszenie Konferencja WS EWS Dowolne Dowolne Konferencje WS EWS Konferencje WS EWS
16 Zgłoszenie Studia Podyplomowe Dowolne Dowolne Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe
17 Zgłoszenie Szkolenia Specjalistyczne Centrum Integracji Sensorycznej Dowolne Dowolne Sekretariat Centrum SI Sekretariat Centrum SI