Podanie

WYBÓR GRUPY STUDIA PODYPLOMOWE SI 2022

UWAGA ! W przypadku gdy grupa nie jest widoczna na liście oznacza to, iż zapis do tej grupy nie jest możliwy ( miejsca zostały wyczerpane)
Wybór formy jest obowiązkowy a deklaracja jest zobowiązująca.