Podanie

WYBÓR GRUPY STUDIA PODYPLOMOWE SI 2021

Aktualnie istnieje możliwość zapisu do grup "A4/A8 . UWAGA ! W przypadku gdy jakaś grupa nie jest widoczna na liście oznacza to, iż zapis do tej grupy nie jest możliwy ( miejsca zostały wyczerpane)
Uprzejmie, informujemy, iż deklaracja ma charakter wiążący.
Aby przyśpieszyć wysyłkę prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: sekretariat@centrumsi.pl W przypadku gdy adres do wysyłki jest inny prosimy również o e-mail.